Rekord-overskudd i Driv!

Postet av Driv Idrettslag den 31. Mar 2016

Driv hadde 947.243 kroner i overskudd i 2015, og har nå 3,7 millioner kroner på bok. Noe av pengene vil bli brukt til å anlegge kunstgress på deler av Drivplassen. Laget hadde i fjor 1539 medlemmer. Dette er 92 færre enn i året for. Størst er nedgangen blant kvinner i alderen 13 til 19 år.

Her er noen glimt fra årsmøtet på Mjær ungdomsskole 16. mars.

 •  Medlemskontingenten i Driv vil øke med 2,1 prosent for alle typer medlemskap.

1. Medlemmer til og med 16 år: fra 260 til 265 kroner

2. Medlemmer over 16 år: fra 520 til 530 kroner

3. Familiemedlemskap: fra 1040 til 1060 kroner

4. Støttemedlemskap: fra 270 til 275 kroner.

 •  Driv hadde 28 fotballag i 2015. Totalt var det 380 spillere. Gruppa regner med at de vil runde 400 spillere i 2016. Fotballgruppa har erfart at det kommer stadig flere spillere fra Enebakk. Fotballskolen sist sommer samlet 150 spillere. Aldri tidligere har så mange deltatt.
 •  I løpet av 2015-sesongen ble det spilt rundt 180 fotballkamper på Mjær stadion.
 •  Det vil bli anlagt kunstgress på 2/5 av grusbanen på Drivplassen. Kunstgresset vil bli anlagt i den enden av banen som er nærmest lysløypa, altså i motsatt ende for den populære skøytebanen. Det er avsatt 500.000 kroner til prosjektet.
 •  Driv stilte i fjor med 15 håndballag. I følge årsrapporten var 55 trenere og ledere engasjert.
 •  134 deltok i årets tur-orientering. Dette er ny rekord. Den store interessen bidro til at orienteringsgruppa fikk et overskudd på 26.627 kroner. Mye av pengene vil bli bruk til utarbeidelse av nytt kart.
 •  Avgiften for å spille tennis er 1200 kroner for familier, 800 kroner for enkeltpersoner over 12 år og 200 kroner for spillere under 12 år.
 •  Også bane to på tennisbanen vil få nytt nett.
 •  220 personer har deltatt i turngruppas aktiviteter i 2015. Det er maksimalt antall gruppa kan betjene på grunn av kapasiteten i gymsalen på barneskolen.
 •  Askim Sparebank er laget hovedsponsor, og Braathen landskapsentreprenør er lagets hovedsamarbeidspartner
 •  Driv hadde ved siste årsskifte 210 trenere og lagledere.
 •  Reklamen på Mjær stadion ga 206.500 kroner i klubbkassa.
 •  Reklameskiltene i Mjærhallen ga 102.500 kroner i klubbkassa.
 •  Driv hadde mottok i fjor til sammen 337.500 kroner i sponsorinntekter.
 •  Driv mottok i 2015 til sammen 255.336 kroner i tilskudd fra Enebakk kommune. Kommunens bidrag til fotballskolen var 45.000 kroner.
 •  Lagets mottok 272.657 kroner i grasrotandel.
 •  Driv hadde en samlet inntekt på 4.673.907 kroner i 2015.
 •  Driv hadde i fjor 441.576 kroner i lønnsutgifter.
 •  Vedlikeholdet av Mjær stadion kostet laget 423.463 kroner.
 •  Ny grus og vedlikehold av Drivplassen kostet laget 136.102 kroner.
 •  Driv brukte i fjor 111.770 kroner til kurs og opplæring.
 •  Kiosksalget ga fotballgruppa en inntekt på 100 527 kroner.
 •  Treningsavgifter er fotballgruppa største inntektskilde. I fjor fikk gruppa inn 389.843 kroner. Dette er 167.767 kroner mer enn året før.
 •  Årsmøtet har besluttet at lagets æresmedlemmer skal slippe å betale medlemskontingent.
 •  Årsmøtet har besluttet at Arbeidsutvalgets styre skal få et honorar som tilsvarer et familiemedlemskap. I praksis er dette 1060 kroner.
 •  Driv skal utrede muligheten for å anlegge en asfaltert rulleskiløype på inntil 2 kilometer.
 •  Treningsavgiften i fotball blir den samme som i 2015.
 •  Heller ikke håndballgruppa vil endre treningsavgiften.
 •  Treningsavgiften for å delta i turn og trim er endret til fakturering en gang i året. Tidligere var det fakturering hvert semester, altså 2 ganger i året. .
 • Eivind Ungersness fortsetter som lagets leder. Styret består ellers av Marius Høvik, Lars Atle Holm, Martin Kathrud, Stian Kjensli, Lasse Thorsen, Stian Svenningsen og Anne-Line O'Donnell.
 •  Gruppeledere:

Fotball: Kenneth Røkeness

Friidrett: Stein Arild Degrum

Håndball: Ane Lene Gran

Orientering: Nils Petter Wiik

Ski: Nils Ole Østlie

Sykkel: Sturla Kaasa jr.

Tennis: Tony Sandem

Turn og trim: Christopher Leiknes

Ishockey: Stian Kjensli

Innebandy: Marius Grongstad

Pentanque: Kenneth Røkeness

Volleyball: May Ellen Borge

Aktivitetsgruppa; Kate S. Jakobsen.

Magne Johansen


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.