Styret

Kontakt oss
Kate S. Jakobsen:
ks-jakob@online.no 

Styret i Aktivitetsgruppa er underlagt hovedstyret i Driv IL. Styret velges på Aktivitetsgruppas årlige møte og blir formelt godkjent på hovedlagets årsmøte.


Styret i Aktivitetsgruppa 2024

Verv:

Leder Kate S. Jakobsen
Kasserer Anne-Linn Terland
Sekretær