Årsplalegger 2010

Postet av Driv Idrettslag den 3. Feb 2010

ÅRSPLANLEGGER FOR DRIV – 2010

Måned: JANUAR                                                            Gruppe:HOVEDSTYRET                                                            AJOURFØRT:11.01.2010

UKE

BESKRIVELSE AV AKTIVITET

ANSVARLIG

MERKNADER

 

1

 

·      Sende inn lønns- og trekkoppgave.

·      Reklameoversikt

·      Ajourføre medlemslistene.

·      Evt justere pris på strømforbruket Våglia Vel.

 

·      Dugnadsoversikt for høsten, Flateby-hallen

·      Innleveringsfrist for bilag til regnskapsfører.

Kasserer

Leder/Kasser

 

1. styremedlem


Leder

 

Fotballgruppa

 

Kasserer

Regnskapsfører - rapportering i hht ny rutine.

Jf kontrakten med Enebakk/Driv-fotball

 

 

Ajourføring med henblikk på årsmøte mm.

 

 

 

 

 

Frist 10.1. hvert år.

 

 

2

 ·      Påbegynne arbeidet med søknad om kommunalt til­skudd – jfr tidligere søknader (arkiv)

·      Lionspokal

 

·      AU-møte 12.01.10

o   Valgkomitéen

 

Kasserer

 


HS


Au/Valgkomiteen

 

Følg med utlysninger i pressen.

 


Gruppene får i oppgave å komme med kandidat.


Møte m/valgkomiteen skal holdes 10 uker før årsmøtet i hht instruks for valgkomiteen

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

·      Kontroll av materiallister utføres.

 

·      HS-møte 26.01.10

 

·      Fakturere hovedsponsor

·      Sende inn rapport til NIF (Norges Idrettsforbund) via AIK (Akershus IdrettsKrets).

 

·      Vurdere behovet for møte med EIF

 

Varamedlem

HS

Kasserer


1. styremedlem

HS’ eiendeler

 

.

Frist: ?- leveres via internett.


ÅRSPLANLEGGER FOR DRIV – 2010

 

Måned: FEBRUAR                                                            Gruppe:HOVEDSTYRET                                   

UKE

BESKRIVELSE AV AKTIVITET

ANSVARLIG

MERKNADER

5

 

·      Bekjentgjøring av årsmøtet foretas ved plakatoppslag i lokalmiljøet, samt innrykking i lokale medier

 

Sekretær

Annonsene må inneholde: Møtedag og dato, klokkeslett, sted, frist for innlevering av forslag som ønskes behandlet av årsmøtet, minne om at kun medlemer som har betalt kontigenten har stemmerett og at årsmøtedokumentene kan fås på klubbhuset fredag før årsmøtet mellom kl 18 og 19. 

 

NB!Det er viktig å sette seg inn i den fullstendige beskrivelsen av årsmøteforberedelser i Styre og stell

 

 

6

 

·      Søknad sendes Enebakk kommune om tilskudd til drift av laget og vedlikehold av anleggene.

 

·      Annonse for årsmøtet bestilles for innrykking i uke 8 og oppfølgingsannonse 19. Mars.

 

Leder og kasserer

 

 

Sekretær

Følg med på utlysninger

 

 

DRIVs logs skal benyttes.


7

 

·      AU-møte – 16.02.10

o   Avklare møteleder for årsmøtet

 

·      Kiosk- og salgskomité gid beskjed om årsmøtet

 

AU

 


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.