Årsmøter Driv IL

Postet av Driv Idrettslag den 10. Feb 2014

Nå arrangeres det årsmøter i gruppene.

Skigruppa: mandag 10.2 kl. 19.00 på klubbhuset Årsmøtedokumentene ligger på skisiden.
Turngruppa: torsdag 13.2 kl. 19.00 på klubbhuset
Håndballgruppa: mandag 24.2 kl. 19.00 på klubbhuset
Fotballgruppa: tirsdag 25.2 kl. 19.00 på klubbhuset
Orienteringsgruppa: tirsdag 25.2 kl. 19.00 møterom på Vågsenteret
Sykkelgruppa: onsdag 26.2 kl. 19.00 på Mjær ungdomsskole
Tennisgruppa: onsdag 26.2 kl.19.00 på klubbhuset
Friidrettsgruppa: onsdag 26.2 kl. 19.00 på Kafe Latter

Hovedlaget: onsdag 26.3 kl. 19.00 på Mjær ungdomsskole

Årsmøtedokumentene skal være tilgjengelige senest en uke før årsmøtet avholdes.

Forslag som ønskes behandlet må være styrene i hende senest 2 uker før årsmøtene avholdes. Forslag kan sendes til post@driv-il.no eller til de enkelte styrene.
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde kontingent for mer enn 1 år.
Alle medlemmer som har stemmerett, og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til til tillitsverv i laget og som representant til ting eller moter i overordnet idrettsorganisasjon.
Årsmøtedokumentene legges ut på www.driv-il.no og kan fås ved henvendelse til klubbsekretær på post@driv-il.no

Astrid Celius


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.