Trenger dere økonomisk støtte til medlemskontingent og treningsavgift? Enkel søknad her

Postet av Driv Idrettslag den 14. Mai 2019

Enebakk Kommune tar imot søknader om tilskudd til aktiviteter for barn og unge 0 - 19 år  :-)

Eksempler på aktiviteter:

 • Hel eller delvis støtte til å benytte et tilbud i Kulturskolen.
 • Hel eller delvis inndekning av medlemskontingent/spillelisens i et korps eller idrettslag, organisasjoner eller andre faste aktiviteter.
 • Gratis billetter til Folkebadet.
 • Gratis billetter til kinoen på Samfunnshuset.

Andre kan, med samtykke fra foresatte, søke på vegne av barnet/ungdommen eller foresatte kan søke på vegne av egne barn/ungdommer.

Her er søknadsskjemaet: Søknadskjema+støtte+til+aktiviteter+barn+og+unge.pdf

Skjemaet er enkelt å fylle ut og dette spør de om: 

 • Hvilken aktivitet søkes det støtte til
         (For Driv er svaret: Medlemskontingent Driv IL og eller Treningsavgift Driv IL navn på gruppen)
 • Søknadssum
         (For Driv skriver dere summene på fakturaene)
         (Fakturaene kan dere be om å få fra meg, post@driv-il.no og jeg trenger kun barnets navn)
 • Barnets navn 
 • Fødselsdato
 • Adresse
 • Foresatt
 • Husstandens samlede inntekt (Send uten dokumentasjon, kommunen kan be om det i etterkant)
 • Sted, dato og underskrift.

Send skjemaet og fakturaene (eller kvittering på at det er betalt)til:
Enebakk kommune v/Kulturtjenesten
Prestegårdsveien 4
1912 Enebakk.

Mer info på kommunens sider: Info om støtte

Astrid Celius
E-post: post@driv-il.no
Tlf: 900 68 834


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.