Hva er et idrettslag?

Postet av Driv Idrettslag den 7. Jun 2018


De fleste kan være enige om at i idrettslaget er vi fysisk aktive; her trener og konkurrerer vi. Her får vi nye venner og her har vi det gøy. Men hva er egentlig et idrettslag?

Et idrettslag er en demokratisk medlemsorganisasjon av og for medlemmene. Det er altså medlemmene selv som er ansvarlige for det tilbudet som gis i idrettslaget. Alle idrettslag har et styre, og det er styret som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. En gang per år skal det avholdes et årsmøte, og her legges det en del føringer som styret må forholde seg til. Idrettslagets budsjett vedtas bl.a. av årsmøtet. Er det ting du som medlem er misfornøyd med, ønsker å endre på, ønsker du kanskje å sette i gang en ny aktivitet, eller har du andre ideer og tanker? Da må du ta kontakt med styret i idrettslaget, og evt. også fremme saken for årsmøtet.

Det finnes to typer idrettslag; fleridrettslag - som tilbyr flere forskjellige idretter, og særidrettslag - som tilbyr en bestemt idrett.

Vanlige misforståelser:

  • «Jeg har betalt kontingent og treningsavgift, og da har jeg gjort mitt. Da skal idrettslaget legge til rette for et best mulig tilbud for meg».

Et idrettslag er ikke et kommersielt treningssenter, der andre er tilbydere av et produkt. Som medlem er du en del av idrettslaget, og du har selv ansvar for å være med å bidra. Det er vanlig med dugnad for å få idrettslaget til å fungere best mulig.

  • «Mitt barn er medlem, så derfor kan jeg møte på årsmøtet og si hva jeg mener!»

Et idrettslag er en medlemsorganisasjon og bare medlemmer har møterett på årsmøtet. Idrettskretsen anbefaler at idrettslagene har en lav kontingent, slik at også foreldre velger å melde seg inn.

  • «Jeg er uenig med styret og velger derfor å uttrykke min misnøye gjennom e-poster til hele idrettslaget eller gjennom sosiale medier og media.»

Dette er ikke måten å gjøre det på. Har du konstruktive innspill som du ønsker idrettslaget skal ta tak i, skal disse rettes til styret, evt årsmøtet. Da kan idrettslaget behandle innspillet på en skikkelig måte, uten at det blir en åpen konflikt i idrettslaget.

Av: Ida Kristin Gravermoen
Publisert: 05.06.2018 Norges Idrettsforbund


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.