Foreldremøte/årlig møte i fotball mandag 27.2.17

Postet av Driv Idrettslag den 22. Feb 2017

Møtet holdes på klubbhuset klokken 19.00.

Her er møtedokumentene: Årlig møtedokumenter fotball 27.02.17.pdf

Dokumentene blir delt ut på møtet, og kan også hentes hos klubbsekretær i forkant.

Dette møtet er det beste stedet å få info om Driv IL fotball, og her kan du som er medlem være med og påvirke de valgene som blir tatt.
Det er veldig mange fotballspillere i Driv IL fotball, og det hadde vært flott om det også vises på deltagelsen på dette møtet.

Vel møtt.

Astrid Celius

Hei alle venner av Driv IL!

I disse dager avholdes årlige møter for aktivitetsgruppene og styremedlemmer for de forskjellige grupper for den kommende periode settes. Driv idrettslag er en frivillig organisasjon og all aktivitet utføres på dugnadsbasis. Vi er derfor avhengig av at alle bidrar slik at vi får lagt til rette for et best mulig aktivitetstilbud for medlemmer og bygdas innbyggere. Alle som deltar aktivt i aktiviteter eller har barn som deltar, må påregne å ta aktive roller i styre og stell for perioder.

Alle verv legges opp slik at det kan løses innenfor en innsats på antall timer som er akseptabel for alle og slik at arbeidet kan legges til perioder når den enkelte har mulighet. Med det mangfoldet vi har av roller og oppgaver, så kan alle bidra med sine ferdigheter og kunnskaper på et eller annet område.

Vi har i Ytre Enebakk en veldig god dugnadsånd og mange stiller opp ved behov. Men vi er nå i den situasjon at vi mangler flere personer i sentrale roller i alle våre grupper. Vi håper derfor denne henvendelsen medfører at mange av dere tar kontakt med oss slik at vi får fylt alle verv.

Kontakt kan tas med lederne i de enkelte gruppene(se oversikt på www.Driv-il.no ), klubbsekretær Astrid Celius (post@driv-il.no) eller undertegnede.

Ønsker alle en fortsatt god idrettsdag!

Med vennlig hilsen

Eivind Ungersness

Leder Driv IL

Tlf 48262882


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.