Fotballstyret fremover

Postet av Driv Idrettslag den 3. Mar 2016

Fotballgruppa har i kveld avholdt sitt årlige møte, og dessverre må vi melde om dårlig oppmøte med kun 2 personer utenom fotballstyret og representanter fra hovedstyret.

Heldigvis stilte mange i fotballstyret til gjenvalg, slik at det foreløpige styret pr nå er som følger:

Leder: Kenneth Røkeness
Kasserer: Anne Linn Terland
Styremedlem: Mads Randem, ansvar ungdomsfotball, sportslig ansvar sammen med leder
Styremedlem: Line Nilsen, kioskansvarlig
Styremedlem: Siri Saltnes, dommeransvarlig

Silje Berg går av som materialforvalter og undertegnede går av som sekretær. Det har ikke lykkes i å få inn nye personer til disse vervene.

Fotballgruppa er en stor gruppe, med 28 lag i seriespill fordelt på ca 380 spillere. For å drifte en så stor gruppe er vi avhengige av at foreldre stiller opp og bidrar i de ulike vervene. Vi trenger derfor hjelp av alle trenere og lagledere for å få inn nye representanter til styret. En kort beskrivelse av hva rollene som materialforvalter og sekretær gjør, er:

Materialforvalter:
Tar i mot bestillinger fra lagledere på drakter og annet utstyr, og håndterer bestillingene videre.
Bidrar med å kjøpe inn til førstehjelpsskrin på forespørsel fra lagledere.
Deltar på styremøter i fotballgruppa.

Sekretær / administrasjonsansvarlig:
Bindeledd mellom trenere/lagledere og fotballgruppa.
Oppfølging av nye trenere og lagledere.
Koordinering av og besvarelse på innkommende mail.
Oppsett av treningstider i samarbeid med styret.
Planlegging av dugnader og trenerkurs i samarbeid med styret.
Referent ved styremøter.

De gjenværende i styret har ingen mulighet til å overta alle disse oppgavene i tillegg til oppgaver de allerede har, så mangelen på personer i disse vervene fører til noen uheldige konsekvenser for fotballgruppa. Det vil ikke være mulighet til å legge inn nye bestillinger på utstyr de forskjellige lagene er i behov av i den nærmeste tiden. Alle henvendelser jeg normalt besvarer vil bli liggende til leder, evt andre i styret har kapasitet til å besvare. Fra og med nå må alle mail som normalt sendes til Silje / meg adresseres til fotball@driv-il.no

For å løse denne situasjonen raskest mulig ber styret derfor om at dere videreformidler behovet for medlemmer til foresatte på deres respektive lag, og at dere på en positiv måte formidler viktigheten av at foreldregruppen bidrar inn i styret. Vi i styret, på samme måte som alle dere fantastiske trenere og lagledere, stiller opp fordi vi synes det er gøy å følge barna våre, og vi må forsøke å få enda flere med på laget.

Om noen foreldre har spørsmål angående de ledige vervene kan de henvises til Kenneth, evt kan jeg også kontaktes.

Da vil jeg avslutningsvis få takke for meg og for godt samarbeid de siste årene, dere er helt supre!

Hilsen Rannveig


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.