Vi søker ny styreleder til Driv Idrettslag!

Postet av Driv Idrettslag den 3. Des 2018

Det å være styreleder i Driv Idrettslag vil vi betrakte som en av de morsomste, viktigste og mest givende rollene man kan ha her i Ytre Enebakk! Driv IL er en stolt breddeklubb som sikrer høy aktivitet og et godt fellesskap gjennom solid styrearbeid, frivillige til leder -og støtteroller i grupper og lag. Vi har distriktets difinitivt beste klubbsekretær som vil bli din solide støtte som styreleder i Driv IL.

Viktigst av alt er våre aktiviteter og våre aktive! Vi er en herlig gjeng foreldere, aktive barn, ungdom -og voksne, som alle vil det beste for klubben sin! Din rolle i lag med oss andre er å legge til rette for at vi best mulig kan sikre kvalitet i det vi gjør, med gode forutsteninger for trening og til en fornuftig pris. Alle skal med!

Som styreleder i Driv IL blir du valgt inn på årsmøtet i mars med en valgperiode på ett år. Vår nåværende leder, vårt godt etablerte hovedstyre og vår klubbsekretær, vil være en god grunn til å nettopp ta denne utfordringen nå. Vi er et godt team i dag og vi skal jobbe som et team også fremover. Og best av alt, vår nåværende styreleder vil stå til disposisjon om det er behov for å søke råd i tiden fremover.

Din oppgave blir i hovedsak å lede våre møter i arbeidsutvalgt og hovedstyret, samt sikre en rød tråd i de saker som vi må jobbe med for å skape de beste forutsetinger til våre medlemmer, grupper og lag. Det kan være en fordel om du liker å grave litt i muligheter med samarbeidspartnere og holde en viss kontakt med de som skal ivareta våre interesser i kommunen. Kommunen skal være informert og engasjert i den jobben vi gjør for alle som vil være aktivte i bygda vår. Våre anlegg sikrer aktivitet også for de som ikke er aktive i klubben. 

Vi håper derfor at du som engasjerer deg for samfunnsnyttig og frivillig arbeid, som liker å se en bølge av blåkledde barn, ungdom og seniorer i aktivitet i trening og kamp, vil bidra til at alle våre engasjerte i klubben i sammen med deg kan opprettholde, vedlikeholde og utvikle våre aktiviteter videre.

Er du ny i bygda? Da vil dette være en gylden mulighet til å bygge nettverk! Kanskje har du bodd her ute hele ditt liv, men ingen har spurt? Du vet kanskje ikke opp ned på en ball, du har alltid bakglatte ski og helst så kjører du bil i steden for å sykle? Det gjør heller ingen ting! Er du nysgjerrig, interessert og engasjert, så hopp i det! Vi har nok av folk til å ta hånd om det sportslige. Men vi trenger en til å lede klubben vår!

Eller har du kanskje bare ventet på å få denne muligheten?

Ta kontakt med vår nåværende styreleder da vel, så kan han fortelle deg litt mer om rollen i detalj. Enten via e-post: post@driv-il.no eller mobil til Eivind Ungersness, 482 62 882 etter kl. 16.00

Vi ønsker vår nye styreleder klar til valg på årsmøtet i mars 2019, så ikke vent om dette er noe du ønsker å erfare eller har lyst til å vurdere. 

På vegne av Driv IL, styremedlemmer, klubbsekretær, trenere, lagledere, foreldre og aller viktigst, våre utøvere, våre barn- og unge.

Om Driv Idrettslag:

Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympisk Komité, som medlemmene til en hver tid har interesse av og som det er grunnlag for. Som en av Enebakk sine største organisasjoner, skal laget aktivt bidra til å skape og videreutvikle et positivt og engasjerende nærmiljø til beste for alle medlemmer. 

Laget er en selveid og uavhengig organisasjon. Det er frittstående, partipolitisk nøytral og med utelukkende personlige medlemmer. 

Laget hører hjemme i Enebakk kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Laget har ca. 1500 medlemmer og er lokalisert i Ytre Enebakk. Idrettslaget har for tiden aktive grupper innen fotball, håndball, ski, sykkel, tennis, orientering, friidrett, turn og trim.

Aktivitetene er finansiert gjennom medlemsavgifter, offentlige tilskudd og lokale sponsorer.

Styret består av 18 medlemmer som består av et arbeidsutvalg og av ledere fra gruppene.

Vi henviser også til idrettslaget hjemmesider for ytterligere informasjon: driv-il.no

Hovedstyret i Driv IL
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.