Æresbevisninger i Driv IL - forslag på kandidater ønskes innen 01.02.2020

Postet av Driv Idrettslag den 14. Jun 2018


Komité for æresbevisninger i Driv har igangsatt arbeid med å plukke ut, vurdere og fremme kandidater til å motta æresbevisninger, med formål tildeling på hovedlagets årsmøte mars 2020

Utdrag fra Drivs lover 8.3 Rett til å fremme kandidater:
Alle enkelt medlemmer i laget, trenere, lagledere og andre tillitsvalgte, gruppestyremedlemmer, gruppene og AU kan fremme skriftlige forslag på kandidater.
Alle forslag til kandidater som fremmes skal være skriftlige og begrunnede,

Forslag sendes leder av komitéen: Roar Killerud, Grevlingveien 24, 1914 Ytre Enebakk, eller via mail: roar.killerud@no.aga.com
Siste frist for å fremme kandidater er 1, februar 2020

8.7 Krav til kandidatene for æresbevisninger

8.7.1 Fortjenestemedaljen

For å komme i betraktning til å bli tildelt fortjenestemedaljen i DRIV skal kandidaten ha minst 15 års medlemskap i laget. Kandidaten må i denne tiden ha deltatt aktivt i driften av laget eller gruppe(r) og/eller i sportslige aktiviteter på en slik måte at idrettslagets anseelse er blitt ivaretatt på en tilfredsstillende måte.

Fortjenestemedaljen skal bare gis til kandidater som har markert seg spesielt positivt, og som har tilgodesett laget og medlemmene med arbeidsinnsats, tid og evt annen ressursbruk.

Fortjenestemedaljen skal kunne tildeles "hverdagsheltene" i laget like mye som til de som har oppnådd fremragende sports­lige resultater.

8.7.2 Æresmedlemskap

For å komme i betraktning til å bli æresmedlem i DRIV skal kandidaten ha minst 25 års medlemskap i hovedlaget. Kandidaten må i denne perioden ha deltatt i driften av laget eller gruppe(r) på en særdeles aktiv og prisverdig måte, og/eller i sportslige aktiviteter slik at lagets anseelse er blitt ivaretatt på en meget tilfredsstillende måte. Det forutsettes en innsats langt utover det som en med rimelighet kan forvente av et medlem.

Æresmedlemskap er en hedersbevisning som henger meget høyt, og skal gi uttrykk for lagets takknemlighet for livslang innsats til beste for laget og medlemmene.

Æresmedlemmene er for all fremtid fritatt for betaling av medlemskontingent til laget

Roar Killerud     Aud Hønsi       Sturla Kaasa sr.    Anne Stokseth

_________________________________________________________________________

Det er hovedstyret i Driv IL har oppnevnt denne komitéen for æresbevisninger i Driv IL.
Komiteens forslag til kandidater for æresbevisninger skal fremlegges for HS senest 1 måned før utdelingstidspunktet. Alle medlemmer av Komiteen skal være tilstede. Det er HS som tar den endelige avgjørelsen.

Astrid Celius


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.