Atle Stenvik valgt til ny leder i Driv på årsmøtet 26. mars.

Postet av Driv Idrettslag den 26. Mar 2009

Drivs årsmøte ble som vanlig avholdt på Mjær ungdomsskole og med gledelig mange fremmøtte.

Nestleder Atle Stenvik ønsket velkommen og ikke uventet ble Even Ungersness valgt til møteleder.

Even loset deltagerne trygt gjennom årsmøtedokumentene og disse ble godkjent uten nevneverdige kommentarer. Bortsett fra en stor takk til Markedsgruppa som har lagt ned et stort arbeid og skaffet laget nye inntekter.

Likeså ble regnskap og budsjett for både Hovedlaget og gruppene enstemmig godkjent.

Av store poster på budsjettet kan nevnes 70 000 kroner til Tennisgruppa, blant annet til opprustning av bane 1 på Tennisanlegget i Gaupeveien.

Det ble også satt av ca. 170 000 kroner til nødvendig vedlikehold av Klubbhuset.

På inntektssiden utgjør medlemskontingenten den største posten med 205 000 kroner, tilskudd fra stat og kommune 200 000 kroner, reklame Mjærhallen 126 000 kroner. Nytt av året er den såkalte Grasrotandelen og her regner Driv å få inn 150 000 kroner.

Det ble fremsatt 3 forslag på årsmøtet, alle fremmet av Hovedstyret.

1. Medlemskontingenten. Uendret.

Enstemmig vedtatt.

2. Oppsigelse av samarbeidsavtalen mellom Enebakk/Driv Fotball og I.L. Driv og Enebakk I.F.

Enstemmig vedtatt.

3. Supplement til lover for I.L. Driv gjøres om til Organisasjonshåndbok for I.L. Driv.

Enstemmig vedtatt.

Lions Pokal:

I pausen mellom slagene ble Lions Pokal delt ut til en ung, lovende idrettsutøver i Driv. I år gikk den til Eirik Ek Hagen

Valg:

Leder: Atle Stenvik

Nestleder: ingen

Kasserer: Jeanette Bull Gram Solem

Sekretær: Hege Nøkleby (ikke på valg)

1. Styremedlem: Gjermund Nøkleby

2. Styremedlem: Aslak Østvaag

3. Styremedlem: Målfrid Hoaas

4. Styremedlem: Jan Frode Sunde

Varamedlem: Ikke valgt

Valgkomiteen fikk ros for sitt arbeid med å finne så mange flott, nye medlemmer til Arbeidsutvalget.

Noen kommer og noen går. Nyvalgt leder Atle Stenvik takket av Tore Smådal, Fredrik Rasmussen og Anne Mari Stokseth med rosende ord, blomster og vase.


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.